ކުއްލި ޙަބަރު

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބުގެ އާއިލީ ކުންފުންޏަށް އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާ ވަދެފައިވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ އިލްޔާސް ލަބީބުގެ އާއިލީއަށް ނިސްބަތްވާ މެގަޗިޕް ކުންފުނީގެ އެކަންޓަށް 9000 ޑޮލަރު ވަދެފައިވާކަން މިއަދު އޭސީސީން ހާމަކުރި ރިޕޯޓުން އެނގިއްޖެއެވެ.

 

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް: ލިބެން ޖެހެނީ 77 މިލިއަން ލިބުނީ 12 މިލިއަން!

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭ ރޯހައުސްއެއްގެ ޓެރަސްއިން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ފުވައްމުލަކުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ކުއްޖެއްގެ އަތާއި ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ “ވަގުން” ހޯދަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް