ކުއްލި ޙަބަރު

އަދީބުގެ ހާލު ސީރިޔަސްވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ރައީސް އަޙުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ސީރިޔަސްވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ދެންމެ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސް އެމަޖެންސީ ގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައެވެ. އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ވައްދައިގެން ގެންދިޔައީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައެވެ،

އަދީބާ ގާތް މީހަކު، “ވަގުތު” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އަދީބަށް ރަނގަޅަށް ނުހިނގޭކަމަށެވެ. އަދި އަދީބުގެ އަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، އަދީބުގެ އަތަށް އަނިޔާވި ސަބަބެއް ނޭނގޭކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޮދިއްޕަރު ރިސޯޓު ކައިރިން މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ވިޝާމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ޖޭޕީއާއި ޕީއެންސީންވެސް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް