ކުއްލި ޙަބަރު

މައުމޫނާއި ޕީޕީއެމް ހަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫންގެ އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ޕީޕީއެމް ހަވާލު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުން އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ޕީޕީއެމްގެ ދެމެންބަރަކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓަށް ބެލިދާނެތޯ ގޮތެއް ނިންމަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ވެސް މައުމޫނާއި ދެކޮޅަށް ނިމިއްޖެއެވެ.

ދެންމެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ވިދާޅުވީ މައުމޫނާއި ޕީޕީއެމް ހަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަ ބާތިލް ކޮށްފައެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނައިވާދޫއަށް ލައްގައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވާދަކުރާ 13 ދާއިރާ އިއުލާންކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

މާލޭގެ ގެއެއް ފަޅާލާ ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް