ކުއްލި ޙަބަރު

ފިހާޅޮހި ރިސޯޓްގައި މަރުވެފައި އޮތް ފަތުރުވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

“ވަގުތު” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އަނބިމީހާ އާއި އެކު ފިހާޅޮހި ރިސޯޓަށް އައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިންނެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް “ވަގުތު” އަށް ވިދާޅުވީ ފިހާޅޮހި ރިސޯޓްގައި ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެގެން މިއަދު ހެނދުނު 09:20 ގައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަފްސީލް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިއްސާކުރަން ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

“ރެޑިކަލް ޕާޓީ” ގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް