ކުއްލި ޙަބަރު

ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާއަށް ވެސް ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ސައީދަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ނާކަމިޔާބުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު ދިޔާނާ ވާދަކުރެއްވީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައެވެ.

ދިޔާނާއަށް ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވިއިރު ޖާބިރަށް ވެސް ވަނީ ޕްރައިމަރީ ގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެމްސީ ހަމީދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް