ކުއްލި ޙަބަރު

ދެންމެ ލަންކާގައި ބޮމެއް ގޮވި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ދެންމެ ލަންކާގައި ބޮމެއް ގޮވި ވީޑިއޯ އެއް އާއްމު ވެއްޖެއެވެ.

ބާރަ ސިކުންތުގެ މި ވީޑިއޯ ކޮޅުގައި ދައްކަނީ ހުދު ވޭނެއްގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ގޮވާތަނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބޮން ގޮވާފައި ވަނީ ލަންކާގެ ކޮއްޗިކަޑޭ ޗާޗު ކައިރިން ބޮން ޑިފިއުޒް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ވީޑިއޯ ދައުރުވަމުން އަންނައިރު، މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން މީހަކު ޒަހަމްވި ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެ ހެނދުނު ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދަށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ އެކި ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 300 އާ ގާތްކޮށްފަ އެވެ.

auxam@auxamu

Explosion occurred near the Kochchikade church short while when security forces personnel had tried to defuse a newly discovered explosives in a vehicle

29 people are talking about this

އިއްޔެ އެކަނިވެސް ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދެއްގައި 8 ބޮން ގޮއްވަލާފައިވާއިރު، ލަންކާގައި އިތުރު ހަމަލާތައް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިމްރާން ހާންގެ އޮފީހުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ޖޭޕީއާއި ޕީއެންސީންވެސް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

އެމްޑީޕީ އާއި ދެކޮޅަށް ޖޭޕީ އިން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް