ކުއްލި ޙަބަރު

މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ކާރެއް “ފުނޑުފުނޑު” ވެއްޖެ

މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ކާރެއް “ފުނޑުފުނޑު” ވެއްޖެ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުން އައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފާރުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ ދަންވަރު 1:30 ހާއިރުއެވެ.

މިކާރު ދުންވަން އިން މީހާއަށް މިހާރު ސެނަހިޔާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު، މިމީހާއަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިިބިފައިނުވާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވި ވަގުތު ކާރުގެ އެއަރ ބޭގް ހުޅުވުމުގެ ސަބަބުން ޑްރައިވަރަށް މާބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައިއެއް ނުވެއެވެ، ނަމަވެސް ބޮލަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މާދަމާއަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ކެމިކަލެއް ލީކުވުމުން މަޖީދިއްޔާ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހުސްކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ފުވައްމުލަކުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ކުއްޖެއްގެ އަތާއި ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް