ޙަބަރު

މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މާރުކޭޓާ ދިމާލު މޫދުން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނަކު، މާލޭ ކަރާ މާރުކޭޓާ ދިމާލު މޫދުން މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހެނދުނު 6:00 ހާއިރު ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް ޒަހަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހާގެ އަތުގައި ހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އެއީ އިންޑިއާ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ މީހާ މަރުވެގެން ނަގާފައި އޮތް އިރު އަނގައިން އޮތީ ފޮނު ނިކުމެފަ އެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އަދީބުގެ ހާލު ސީރިއަސް

ދިވެހި ޕޯސްޓް

މައްސަރު ދުވަސްވަރު އަޅާ ވޭން ލުއިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ފިހާރައަކުން ފެން ކޭހެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު އާންމުން ވެގެން ހިފަހައްޓައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް