ޙަބަރު

ސަރުކާރަކީ މަޖިލީހަށްވެ ނިމިއްޖެ: ޖަމީލް

ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރު އޮތީ މަޑު ނިދީގައި ނިދާފައި ކަމަށާއި މަޖިލިސް އަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވެ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންމެއް އެއްގަލަކަށް އަރައި ނަޝީދުގެ “އެޖެންޑާ”އިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުން

ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރު ތަކުން ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ކޮންބޭފުޅެއް ކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅި ސުވާލު އުފައްދަމުން ދަނިކޮށް ޖަމީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު މަޑު ނިދީފައި ނިދާފައި ވާކަމަށާއި މަޖިލިސް އަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވެ ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ.

“ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އޮޅުނީބާ ؟ ދައުލަތް ބެހިފައިވާ ގޮތް ގާނޫން އަސާސީގައި ތަފްސީލް ނުވަނީ ބާ؟ ޖަމީލް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

Mohamed Jameel Ahmed

@MJameelAhmed

Veri kamuge nizaam olhunee baa? Dhaulah behifaivaa goi QA gai thafseel nuvanee baa? Qawmuge hingumeh nufeney. Majlis akee miadhu Sarukaarah ve nimihjje. Sarukaaru madu nidhee gai nidhaafai. https://www.addulive.com/159035 

Verikan kuranee Kaaku?

ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ކަމުގެ ކުރެއްވީ ވާދަވެރި ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަކަށް ފަހު ރައްޔިތުންނަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ދެއްވުމަށްފަހުއެވެ….

addulive.com

40 people are talking about this

ޖަމީލު މި މޭރުމުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާއިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ނަޝީދު ގެންނަވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަށް ގެންނަން މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސަކައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ވެރިކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް އާދެވެން އޮތީ އެމަގުން ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

އިބޫގެ ބެކް ސީޓް ޑްރައިވަރަކަށް ނަޝީދު!

ހުދު ނަޝީދު ވެސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ އަކީ ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ކުރުން ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކާއި ބޮޑުވަޒީރަކު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވުން ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުޘްމާނަށް ވެސް ފްލެޓް ލިބުނު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް

މައުމޫނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން، ނަޝީދަށް އެވޯޑެއް ނެތް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް

މައުމޫންގެ ތައުރީފް އަލީ ވަހީދަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް