ސަލާމަތީ ބާރުތައް ފެއިލްވެ، ގައުމުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ!

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަކީ ދުނިޔޭގައި ނެތް ވަރުގެ ކުށްވެރިއެއް ކަމަށް ނިޔާ ކަނޑައަޅައިގެން ތިބީ އެމްޑީޕީ އިންނެވެ. މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އަދީބު އެވަނީ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ބާރު ނުހިނގާ ގައުމަކުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތައް އަދީބު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މިއާއި އެކު ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލާއި، ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަދީބުގެ މައްޗަށް … تابع قراءة ސަލާމަތީ ބާރުތައް ފެއިލްވެ، ގައުމުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ!