ހުއްދަ ދިވެހި ޕޯސްޓް

2420 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ޙަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބުނެފިއެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް “ޑީޕީ” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ
ابن محمد

ދުނިޔެއާއި އާޙިރަތުގެ ދުޢާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލިއުނީ: ابن محمد ************************************************** ދިވެހި ލިއުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ “އިބްނު މުހައްމަދު” ދިވެހި ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅައިދޭ “ދީން ކޮލަމް” ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު، މާތްﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ. ﷲ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ބިދޭސީންގެ “އަނދިރި ދައުލަތް” މުލުން ލުހެލުން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ތަނަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއެވެ. ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަޑަތަކުގެ ސޭޓުންނަށް ތިބެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ. އެފަދަ ގިނަ ކަޑަތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބިދޭސީންނެވެ. ރަށުގެ ވިޔަފަރިވެރިން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ޙަބަރު

މާލޭގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަތުލައި ގަންނަމުންދާ މިދުވަސްކޮޅުގައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލޭ ސިޓީގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެން ފަށާފައެވެ. އާއްމު
ދީން

މަލަކުލްމައުތަށް ފިލަން ފަލަސްޠީނުން އިންޑިއާއަށް ދިއަ މީހާގެ ވާހަކަ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެއް ދުވަހަކު ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ވަޒީރަކު ސުލައިމާނުގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ. “ދެންމެ ކަލޭގެފާނުގެ އަރިއަހުގައި އެ އިންނެވީ ކޮން ބޭކަލެއްތޯއެވެ؟ އެބޭކަލަކު އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ބެއްލެވީ ހައުދަހައި އެހެން ގޮތަކަށެވެ. ޖަވާބުގައި ސުލައިމާންގެފާނު ވިދާޅުވީ އެއީ މަލަކުލްމައުތުގެފާނު
ޙަބަރު

އަޅުގަނޑު “ހޭވި” ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ ސާފުނުވެގެން: ޔާމީން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ހޭވި ހުރިހާ ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ މިސަރުކާރަށް ސާފު ނުވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަށް ބަހުން ޖަހައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ
ޙަބަރު މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ނަޝީދުގެ ސައިޒަށް ތިރި ކޮއްފި ސާބަހޭ އާޒިމް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހްތައް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެދިގެން މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި، ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މެންބަރުން ބަހުސް
ޕްރައިމަރީ

ދެ “ވެރިން”ގެ ގަދަ ހިފުމުގައި ގައުމާއި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފިތިފައި؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ފަރުދާގެ ފުރަގަހުން ވިޔަސް މިހާރު ކުރަމުންދާ ޒާތެއްގެ ހަނގުރާމަ ފެށިގެން އައި ހިސާބު ބެލުމަށް ޖެހިލަންޖެހޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ
ރިޕޯޓް

ދެ ރައީސުންގެ ހަނގުރާމައިގެ ރޭސް ބާރަށް ކުރިޔަށްދަނީ ބުޅާ ގޯނިން ނުކުމެއްޖެ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ފަށައިގަތުމުން އެކި މީހުން މި ސުވާލު ކުރި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބާރު
ޙަބަރު

ވެހިކަލްތައް އަތުލައިގަތީ ގިނަ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭން ވަގަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކެއް ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފައިވަނީ، މިއަހަރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން ކަމަށް އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން