ކެޓަގަރީ ابن محمد

ابن محمد

ދުނިޔެއާއި އާޙިރަތުގެ ދުޢާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލިއުނީ: ابن محمد ************************************************** ދިވެހި ލިއުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ “އިބްނު މުހައްމަދު” ދިވެހި ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅައިދޭ “ދީން ކޮލަމް” ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު، މާތްﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ. ﷲ