ކެޓަގަރީ ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރު

ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދަގަނޑޭ ދީފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ހިފާނެ ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދުމަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް
ކުޅިވަރު

އުފަލުގެ ކަރުނަ ފާއްދާލި ފޮޓޯތަކެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މި ހަފުތާގައި ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ރަން މެޑަލް ހޯދުމެވެ. އެ ޓީމުން ރާއްޖެ އަށް މިފަހުރުވެރި
ކުޅިވަރު

އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ފުލްސައިޒުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓާފް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި ރަށްތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.  އެއީ ހއ. އިހަވަންދޫ، ހދ. ހަނިމާދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް، ށ.
ކުޅިވަރު

މޯދީއަށް “ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން” އަރުވަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީއަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ އެންމެ މަތީ އެއް ޝަރަފް ކަމަށްވާ “ނިޝާން އިއްޒުދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން – އެން.އައި.އައި.ވީ” އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ
ކުޅިވަރު

ދަންޖެހުނު ދިވެއްސަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގދ. ތިނަދޫގައި ދަން ޖެހުނު ދިވެއްސަކުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ދަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 21
ކުޅިވަރު

ނޭމާ އަތުން ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަތުލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޑިސިޕްލިން މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ނޭމާ އަތުން ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަތުލައިފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅޭނީ ޑެނީ އަލްވޭސްއެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ
ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ހާލަތު އޮތީ ފުން އަނދަވަޅެއްގައި: އަލީ ވަހީދު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ހާލަތު އޮތީ ފުން އަނދަވަޅެއްގައި ކަމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.   ރަށްރަށަށް ހަމަޖެއްސި ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި ސްޕޯޓްސް އޮޑިޓް ނިމުން
ކުޅިވަރު

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާ އަށް 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ރެއާލް ބެޓިސް 1-4 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އިން 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބާސާ މިހާރު އޮތީ 66
ކުޅިވަރު

ސީފުޑަށް އެލާޖިކްވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، ރެސްޓޯރަންޓަކުން ސީފުޑް ކައިގެން އެލާޖިކްވި، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ހަނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ADS BY ASTERS ހަނާ ނިޔާވިކަން އާއިލާއިން ވަނީ “ވަގުތު”އަށް ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ. ހަނާއަކީ ދާންދޫ
ކުޅިވަރު

ސަލާގެ އަގު ހޯދަން ނޯންޓަސް ފީފާއަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޖަނަވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެއްޓި އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އެމިލިއާނޯ ސަލާ ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ރޮއްވާލި މި އަޑާއި އެކު ދެން އިވުނީ އޭނާ