ކެޓަގަރީ ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރު

ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަލީ އަޝްފާޤު (ދަގަނޑޭ) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ނަގައިފިއެވެ. ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަން “ޑީޕީ” އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ވެފައެވެ. “ޑީޕީ” އަށް މައުލޫމާތު ދިން ގައުމީ ޓީމްގެ އޮފިޝަލަކު
ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން: ގުއާމް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ) ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން ގުއާމް އަތުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ގުއާމް އަތުން
ކުޅިވަރު

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ރަނިލްގެ ފަރާތުން އުފާވެރި ޚަބަރެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ އާއިލާގެ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް، ހިލޭ ވިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ހިލޭ ވިސާ ލިބެނީ، އެ ދަރިވަރުންގެ
ކުޅިވަރު

ފޯރިގަދަވި އާސެނަލް-ޓޮޓެންހަމް މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޓޮޓެންހަމް އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ފަސް
ކުޅިވަރު

ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދަގަނޑޭ ދީފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ހިފާނެ ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދުމަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް
ކުޅިވަރު

އުފަލުގެ ކަރުނަ ފާއްދާލި ފޮޓޯތަކެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މި ހަފުތާގައި ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ރަން މެޑަލް ހޯދުމެވެ. އެ ޓީމުން ރާއްޖެ އަށް މިފަހުރުވެރި
ކުޅިވަރު

އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ފުލްސައިޒުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓާފް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި ރަށްތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.  އެއީ ހއ. އިހަވަންދޫ، ހދ. ހަނިމާދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް، ށ.
ކުޅިވަރު

މޯދީއަށް “ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން” އަރުވަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީއަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ އެންމެ މަތީ އެއް ޝަރަފް ކަމަށްވާ “ނިޝާން އިއްޒުދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން – އެން.އައި.އައި.ވީ” އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ
ކުޅިވަރު

ދަންޖެހުނު ދިވެއްސަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގދ. ތިނަދޫގައި ދަން ޖެހުނު ދިވެއްސަކުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ދަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 21
ކުޅިވަރު

ނޭމާ އަތުން ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަތުލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޑިސިޕްލިން މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ނޭމާ އަތުން ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަތުލައިފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅޭނީ ޑެނީ އަލްވޭސްއެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ