ކެޓަގަރީ ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީ

ދެ “ވެރިން”ގެ ގަދަ ހިފުމުގައި ގައުމާއި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފިތިފައި؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ފަރުދާގެ ފުރަގަހުން ވިޔަސް މިހާރު ކުރަމުންދާ ޒާތެއްގެ ހަނގުރާމަ ފެށިގެން އައި ހިސާބު ބެލުމަށް ޖެހިލަންޖެހޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ
ޕްރައިމަރީ

އެމްޑީޕީގެ އައްޑަނައަކަށްވި މެންބަރުންގެ އަގެއް ނެތް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
“އަޅުގަނޑުމެން އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް ނިންމަން އެތައް ގުރުބާނީއެއް ވީން، އެތައް އަނިޔާއެއް ތަހަންމަލް ކުރިން، އެތައް ފަހަރަކު ޖަލު ގޮޅި ދެކުނިން، ޕެޕާ ސްޕްރޭގެ އަސަރު ފިލައިގެން ނުދަނީސް މުޒާހަރާ އެންމެ ކުރީގައި ކެރިގެން
ޕްރައިމަރީ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ނަޝީދުއަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ މީޑިއާގެ ކުރިމައްޗަށް ނުކުންނަވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ވަރަށް ތިލަކޮށެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ދެއްވީ ވަރަށް “ޑިޕްލޮމެޓިކް” ޖަވާބުތަކެވެ. އެކަމަކު، އެމަނިކުފާނު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވި މެސެޖް އެންމެ މުހިންމު
ޕްރައިމަރީ

ދަގަނޑޭ މައާފަށް އެދުނު، ރާއްޖެއަށް އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: ކޯޗު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް ހެދުނު ގޯހަށް އޭނާ މައާފަށް އެދުނު ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފިއެވެ. ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ގައުމީ
ޕްރައިމަރީ

އަހަރެމެންނީ މަޖުބޫރީ ހިޖުރަވެރީންތަ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
1921 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %8.7 ކަމަށް އެޗްސީޕީ ބެލް ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ލިއުއްވާފައިވާ ފޮތުގައި ވެއެވެ. މިފޮތުގައި މާލެ ފިޔަވާ ވަކިވަކި ރަށްރަށުގެ އާބާދީ ނެތުމާއެކު ދެން ބަލާލެވެނީ އަތޮޅުތަކުގެ
ޕްރައިމަރީ

ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ފުލުހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅު ވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކެނެރީގޭ ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ފުލުހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ނަޝީދަށް ފާރަލާކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދު ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑު ތުހުމަތައް
ޕްރައިމަރީ

ތުހުމަތު ކުރާ ދެ ފުލުހުން އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެރުނީ ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑުގައި: ފުލުހުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަބްދުﷲ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ދެ އޮފިސަރުން ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެރިފައި ވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.
ޕްރައިމަރީ

ތަރައްގީ އަކީ އެ ރަށަކުން އުފަންވާ އެއްޗެއް: މެމްބަރު ސަލީމް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ތަރައްގީ އަކީ އެ ރަށަކުން އުފަންވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ދެކުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޕްރައިމަރީ

ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ – މީކާއީލް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ ފުލުހުން ގޭގައި މަންޑުކުރަން އެންގުމުން ނުފުދޭ ކަމަށާއި، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތައް ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް
ޕްރައިމަރީ

ރިޟްވާންގެ މައްސަލަ އިން އެމްޑީޕީއަކީ ދޮގުހަދާ ބައެއްކަން ހާމަވެއްޖެ – އުމަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލަ އިން އެމްޑީޕީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭޒާރުވެ، ދޮގުހަދާ ބައެއްކަން ހާމަވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އާދީއްތަ